Przeglądaj publikacje (ogółem 430)

  • Etykiety: Odolany

ewa_kas_0389.JPG
Zabytkowy wiadukt kolei Warszawsko-Kaliskiej, który powstał w 1902 r. Na dalszym planie widoczne są zabudowania przy ul. Armatniej, gdzie mieściło się osiedle kolejowe pracowników Drogi Żelaznej Warszawsko-Kaliskiej. Domy powstały na przełomie XIX i…

ewa_kas_0349.jpg
Zabudowania przy ul. Jana Olbrachta 22, 24 i 26.

ewa_kas_0347.JPG
Budynki przy ul. Armatniej 10, 10A, 8 i 6, będące częścią osiedla kolejowego pracowników Drogi Żelaznej Warszawsko-Kaliskiej. Domy powstały na przełomie XIX i XX wieku. Zdjęcie wykonane z wiaduktu kolejowego należącego do infrastruktury kolei…

ewa_kas_0346.JPG
Budynek przy ul. Armatniej 12, był on częścią osiedla kolejowego pracowników Drogi Żelaznej Warszawsko-Kaliskiej.

ewa_kas_0344.JPG
Wiadukt kolejowy przy ul. Armatniej należący do infrastruktury kolei Warszawsko-Kaliskiej. W tle widoczne zabudowania przy ul. Armatniej będące częścią osiedla kolejowego pracowników Drogi Żelaznej Warszawsko-Kaliskiej. Wiadukt powstał w 1902 roku.

ewa_kas_0345.JPG
Budynki przy ul. Armatniej będące częścią osiedla kolejowego pracowników Drogi Żelaznej Warszawsko-Kaliskiej. Domy powstały na przełomie XIX i XX wieku.

grz_kur_1140.JPG
Wiadukt kolejowy nad ul. Wolską przed rozbiórką związaną z pracami na linii obwodowej między Warszawą Gdańską a Warszawą Zachodnią.
Widok w stronę ul Kasprzaka. Z prawej strony widoczny zabudowania salon samochodowy w al. Prymasa Tysiąclecia i…

grz_kur_1130.JPG
Wiadukt kolejowy nad ul. Kasprzaka w trakcie rozbiórki związanej z pracami na linii obwodowej między Warszawą Gdańską a Warszawą Zachodnią. Widok w stronę Alej Jerozolimskich.
Za lewej strony widoczny fragment plebanii kościoła św. Stanisława…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2