ron_las_0001_czyste.jpg

Tytuł

Widok w kierunku zachodnim z budynku Zakładów im. Róży Luksemburg.

Opis

Po lewej stronie widoczne biurowce przy ul. Giełdowej. Za szpalerem drzew - ulica Karolkowa.

Data

sierpień 2008 r.

Etykiety

Kolekcja