mag_cen_0047_czyste.jpg

Tytuł

Budynek przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3.

Opis

Nieistniejący budynek należący do spółki PEKAES przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3.

Data

2011 r.

Etykiety

Kolekcja