luc_woj_1526.jpg

Tytuł

Kościół św. Karola Boromeusza

Opis

Kościół św. Karola Boromeusza parafii św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej.
Do 1841 r. na terenie obecnie zajmowanym przez kościół znajdował się plac Pod Lwem z targowiskiem. Kościół został wybudowany w latach 1841-1849 według projektu Henryka Marconiego, na wzór rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Remontowany w latach 70., 80. i 90. XIX w. Elementy wystroju zostały uszkodzone w 1939 r., fragmenty budynku z zakrystią wysadzono w 1944 r. Obiekt odbudowano bez części wystroju w 1956 r. Wpisany do Rejestru Zabytków.
Charakterystycznymi cechami świątyni są m.in. posągi świętych w zewnętrznych niszach i żeliwne figury serafinów. Obok niego znajdują się dwa skwery: po stronie zachodniej, zaprojektowany w 1888 r., i wschodniej – z 1900 r.

Data

listopad 2009 r.

Etykiety

Kolekcja