muz_poz_0018_mirow.jpg

Tytuł

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza przy ul. Chłodnej

Opis

Robotnicy przy odbudowie budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Koszarach Mirowskich.

Data

1974 r.

Etykiety

Kolekcja