grz_kur_1127.JPG

Tytuł

Wiadukt nad ul. Kasprzaka

Opis

Wiadukt kolejowy nad ul. Kasprzaka w trakcie rozbiórki związanej z pracami na linii obwodowej między Warszawą Gdańską a Warszawą Zachodnią.
Z prawej strony widoczna zabytkowa kamienica przy ul. Bema 81.

Data

maj 2017 r.

Etykiety

Kolekcja