grz_kur_1041.JPG

Tytuł

Miejsce pamięci przy kościele św. Wawrzyńca

Opis

Miejsce pamięci na cmentarzu przy kościele św. Wawrzyńca.
Napis u podstawy pomnika: „5 VIII 1944 – 5 VIII 1949. W piątą rocznicę rzezi Woli”.

Data

maj 2017 r.

Etykiety

Kolekcja