grz_kur_0585.JPG

Tytuł

Ul. Chłodna 45

Opis

Zabudowania warsztatowe na posesji przy ul. Chłodnej 45.

Data

maj 2019 r.

Etykiety

Kolekcja