luc_woj_1485.jpg

Tytuł

Zabudowania przy ul. Chłodnej 29

Opis

Przedwojenne zabudowania przy ul. Chłodnej 29, zdjęcie wykonane od strony ul. Krochmalnej.

Data

październik 2012 r.

Etykiety

Kolekcja