luc_woj_1484.jpg

Tytuł

Zabudowania przy ul. Chłodnej 29.

Opis

Przedwojenne zabudowania przy ul. Chłodnej 29, zdjęcie wykonane od strony ul. Krochmalnej.

Data

grudzień 2011 r.

Etykiety

Kolekcja