grz_kur_0494.JPG

Tytuł

Tory linii obwodowej

Opis

Tory linii obwodowej przed przebudową związaną z pracami na odcinku Warszawa Gdańska - Warszawa Zachodnia.
Po przebudowie w tym miejscu znajduje się nowa stacja, Warszawa Koło.

Data

marzec 2017 r.

Etykiety

Kolekcja