luc_woj_0643.jpg

Tytuł

Kolonia Wawelberga

Opis

Nieistniejący już budynek, stanowiący niegdyś część Kolonii Wawelberga (znajdował się pomiędzy budynkami Górczewska 15A a Wawelberga 3). Mieścił pralnię, kotłownię, łaźnię i izolatki. Wybudowano go na drugim podwórzu Kolonii Wawelberga po lewej stronie.
Budynek przetrwał wojnę w niepełnym kształcie. Po wojnie zamurowano piękne łuki okien i wprawiono prowizoryczne ramy. Budynek był przez pewien czas zamieszkiwany, potem mieściła się tam pracownia rzeźbiarska. W 1991 roku spłonął dach, ale obiekt nadawał się do odbudowy.
Rozebrany został w 2003 roku za zgodą ówczesnego Konserwatora Zabytków. Po lewej stronie jeden z budynków Kolonii, o adresie Górczewska 15A.
Kolonia Wawelberga - osiedle robotnicze, najstarsze osiedle mieszkaniowe w Warszawie. Wybudowane w latach 1898–1900 według projektu Edwarda Goldberga. Darowiznę na ten cel przekazała Fundacja Tanich Mieszkań imienia Hipolita i Ludwiki Małżeństwa Wawelbergów.
Na terenie osiedla znajdowały się również budynki socjalne, mieszczące m.in. łaźnię, żłobek, ochronkę, sale zebrań i zabaw oraz bibliotekę - obecnie nie istnieją.

Data

2000 r.

Etykiety

Kolekcja