grz_kur_0377.jpg

Tytuł

Bunkier przy ul. Obozowej

Opis

Wnętrze schronu Ringstand 58c (tzw. tobruk) przy ul. Obozowej.

Data

wrzesień 2018 r.

Etykiety

Kolekcja