grz_kur_00362.jpg

Tytuł

Zdjęcie klasowe

Opis

Zdjęcie klasowe klasy VIIc Szkoły Podstawowej nr 301, rok szkolny 1985/1986.

Data

1985/1986 r.

Etykiety

Kolekcja