grz_kur_0348.JPG

Tytuł

Dom przy ul. Strąkowej 9

Opis

Dom przy ul. Strąkowej 9. W tle po prawej stronie widoczny budynek pod numerem 10.

Data

luty 2018 r.

Etykiety

Kolekcja