grz_kur_0336.JPG

Tytuł

Kamienica przy ul. Przyokopowej 10/12

Opis

Przedwojenna kamienica przy ul. Przyokopowej 10/12. Widok od frontu w stronę ul. Szarych Szeregów. Po lewej stronie widoczne zabudowania posesji przy ul. Karolkowej 22/24 (Polfa Warszawa) i kamienica przy ul. Karolkowej 16.

Data

grudzień 2017 r.

Etykiety

Kolekcja