grz_kur_0275.jpg

Tytuł

Dawny Dom Słowa Polskiego

Opis

Zabudowania dawnego Domu Słowa Polskiego, widok od ul. Pańskiej. W tle po lewej stronie widoczne fragmenty budynków mieszkalnych przy ul. Miedzianej 14 i 12.

Data

sierpień 2017 r.

Etykiety

Kolekcja