luc_woj_0520.jpg

Tytuł

Grób Aleksandra Borgstroema

Opis

Aleja 50-41 na cmentarzu ewangelicko-augsburskim.

Data

26.06.2015 r.

Etykiety

Kolekcja