bog_rog_0106.JPG

Tytuł

Szpital św. Zofii

Opis

Szpital Specjalistyczny św. Zofii przy ul. Żelaznej 90. Za nim galeriowiec przy ul. Nowolipie 25.

Data

20.10.2012 r.

Etykiety

Kolekcja