grz_kur_0239.jpg

Tytuł

Kamienica przy ul. Pańskiej 100a

Opis

Podwórko opuszczonej kamienicy przy ul. Pańskiej 100a.

Data

18.08.2017 r.

Etykiety

Kolekcja