grz_kur_0235.jpg

Tytuł

Biurowiec Prosta Office Centre oraz kamienica przy ul. Pańskiej 100a

Opis

Po lewej biurowiec Prosta Office Centre (ul. Prosta 51), po prawej opuszczona kamienica przy ul. Pańskiej 100a.

Data

18.08.2017 r.

Etykiety

Kolekcja