grz_kur_0175.jpg

Tytuł

Kamienica przy ul. Sowińskiego 14b

Opis

Zamurowana witryna w opuszczonej kamienicy przy ul. Sowińskiego 14b.

Data

2017 r.

Etykiety

Kolekcja