grz_kur_0146.jpg

Tytuł

Ul. Ordona 2a

Opis

Wjazd na teren posesji przy ul. Ordona 2A (teren należący do PKP). Po drugiej stronie ulicy, blok mieszkalny przy ul. Ordona 5.

Data

2017 r.

Etykiety

Kolekcja