luc_woj_0329_mlynow.jpg

Tytuł

Rozbiórka pawilonu przy ul. Sołtyka

Opis

Rozbiórka pawilonu przy ul. Sołtyka, widok od strony ul. Obozowej. Obecnie (stan na sierpień 2017 r.) w tym miejscu znajduje się budynek mieszkalny Wola Tarasy. W tle widoczny budynek ówczesnego Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 (obecnie budynek zajmuje Straż Miejska).

Data

2012 r.

Etykiety

Kolekcja