luc_woj_0277_czyste.jpg

Tytuł

Ul. Karolkowa

Opis

Pozostałości przedwojennych zabudowań Zakładów Philipsa (późniejszych Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych i Rtęciowych im. Róży Luksemburg) na ul. Karolkowej. Obecnie (stan na lipiec 2017 r.) fragmenty tych zabudowań są wkomponowane w biurowiec Karolkowa Business Park. Za nimi nieistniejący już budynek Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg. Widok od ul. Karolkowej.

Data

2010 r.

Etykiety

Kolekcja