jan_roz_0024.jpg

Tytuł

Witryny sklepowe Powszechnego Domu Towarowego Wola

Opis

Przechodnie oglądający witryny z ofertą Powszechnego Domu Towarowego Wola.

Data

1960 r.

Etykiety

Kolekcja