elz_bed_0016.jpg

Tytuł

Podwórko przy ul. Nowolipie

Opis

Chłopcy bawiący się wózkiem drabiniastym na podwórku przy ul. Nowolipie.

Data

ok. 1950 r.

Etykiety

Kolekcja