bog_rog_0051_mirow.jpg

Tytuł

ul. Chłodna

Opis

Budynek dawnego kina „Czary”, przy ul. Chłodnej 29/31, przed rewitalizacją.

Data

10.02.2011 r.

Etykiety

Kolekcja