grz_kur_0030_czyste.jpg

Tytuł

Dawna Gazownia Miejska

Opis

Wnętrze zabytkowej rotundy Gazowni Miejskiej przy ul. Prądzyńskiego, mieszczącej dawniej zbiorniki gazu.

Data

2015 r.

Etykiety

Kolekcja