bog_rog_0028_muranow.jpg

Tytuł

Podwórko przy ul. Nowolipki 19

Opis

Mężczyzna z dzieckiem w wózku na podwórku przy ul. Nowolipki 19.

Data

01.04.1979 r.

Etykiety

Kolekcja