Przeglądaj publikacje (ogółem 2)

  • Etykiety: Ogrodowa 11

luc_woj_1511.JPG
Ul. Biała, widok w kierunku ul. Ogrodowej.
Z lewej strony Rezydencja Biała, za nią budynek mieszkalny przy ul. Ogrodowej 11.
Z prawej strony widoczny biurowiec przy ul. Białej 4.
U wylotu ulicy widoczne od lewej: przedwojenna kamienica…

grz_kur_0357.JPG
Nieistniejący już budynek dawnej drukarni przy ul. Ogrodowej 31/35 (rozebrany w czerwcu 2018 r.). Widok od tyłu, w stronę ul. Ogrodowej. Po prawej stronie widać fragmenty budynków przy ul. Ogrodowej 13/29 i 11.
Kamienica małżeństwa Lei i Szymela…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2