Strona domowa > Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej projektu Wolskie Regionalia

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
 2. brak wersji kontrastowej,
 3. brak wiele sposobów na zlokalizowanie strony
 4. brak pauzy, zatrzymania dla informacji automatycznie przesuwanych, przewijanych
 5. brak programu odczytującego treści,
 6. brak wyróżnienia odnośników,
 7. brak odpowiedniej infrastruktury nagłówkowej i nawigacji,
 8. opublikowane zdjęcia nie posiada opisu alternatywnego,
 9. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 10. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 11. linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: it[at]bpwola.waw.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Siedziby Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy:

Filie przy al. Solidarności 90

 • Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika
 • Korytarz, schody i winda są przeznaczone tylko dla ich użytkowników i dostępne są tylko w czasie godzin otwarcia Biblioteki
 • Dostęp do windy
 • Brak parkingu i wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 Filia przy ul. Nowolipie 20

 • Wejście do budynku jest usytuowane jak w większości bloków mieszkalnych wybudowanych w lata 50-tych XX wieku.
  Wejście na klatkę schodową wymaga użycia domofonu
 • Budynek mieszkalny posiada wąską klatkę schodową, z której trzeba wejść schodami na piętro
 • Brak widny
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Miejsca parkingowe wyznaczone przez Zarząd Dróg Miejskich na ulicy Nowolipie dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 Filia przy ul. Ordona 12F

 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalny. Lokal biblioteczny ma 2-a wejścia (jedno ewakuacyjne)
 • Wejście frontowe jest od ulicy
 • Brak widy, korytarzy i schodów
 • Biblioteka jest ogólnie dostępna
 • Bark wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 Filie przy ul. Twardej 64

 • Biblioteka mieści się w budynku mieszkalnym na I piętrze
 • Do wejścia prowadzą schody – 4 stopnie, wewnątrz klatka schodowa na piętro
 • Brak windy i udogodnień
 • Parking ogólnodostępny z dwoma miejscami dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wstęp z psami nie wskazany z uwagi na małe pomieszczenia
 • Brak skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

 Filia przy ul. Młynarskiej 35a

 • Wejście do Biblioteki jest odrębne, znajduje się w ciągu komunikacyjnym dla pieszych w ul, Szlenkierów,
  w tzw. bramie budynku mieszkalnego Młynarska 35A
 • Brak schodów, korytarzy i widny, które prowadzą do wejścia
 • Podejście do drzwi jest wybudowane w formie lekkiego nachyłu z kostki brukowej, na szerokość drzwi
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

 Filie przy ul. Żytniej 64

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze pawilonu handlowo-usługowego
 • Wejście, przeznaczone tylko dla użytkowników, bezpośrednio z ulicy
 • Korytarz, schody i winda są przeznaczone tylko dla użytkowników i dostępne są tylko w czasie godzin otwarcia Biblioteki
 • Dostęp do windy i platformy do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami
 • Przed budynkiem dostęp do parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

 Filia przy ul. E.Ciołka 20

 • Budynek znajduje się na parterze
 • Drzwi wejściowe wprost z chodnika ale nie są na tym samych poziomie, wejście znajduje się stopień wyżej
 • Brak schodów i windy. Przedsionek (tzn. “wiatrołap”)
 • Dostęp do mobilnej pochylni, udostępnianej na życzenie osób wchodzących/wychodzącyh
 • Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

 Filia przy ul. Wolskiej 75

 • Wejście do budynku znajduje się na parterze
 • W pomieszczeniu przy samym wejściu znajduje się krótki wiatrołap obustronnie zamykany drzwiami
 • Brak schodów i windy
 • Do pomieszczenia, można wejść z poziomu chodnika
 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

 Filia przy ul. Redutowej 48

 • Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika przez korytarza (wiatrołap) do holu biblioteki, z którego są wejścia do sal bibliotecznych
 • Korytarz, hol szeroki, bez schodów i wind (budynek parterowy), szerokie drzwi
 • łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 • Wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

 Filia przy ul. Staszica 5a

 • Biblioteka znajduje się na parterze budynku mieszkalnego
 • Drzwi do biblioteki są na klatce schodowej na wysokim parterze parterze
 • Schody do budynku następnie schody na klatce schodowej
 • Brak windy i pochylni
 • Brak dostępu do parkingu dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

 Filia przy ul. Chłodnej 11

 • Wejście do lokalu łatwo dostępne, na parterze, bez schodów, wejście przystosowane dla wózków inwalidzkich
 • Brak schodów, windy i pochylni
 • Korytarz szeroki umożliwiający dostęp do stanowisk obsługi czytelnika
 • Na pobliskim parkingu dostępne wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

 Filia przy ul. M. Bielskiego 3

 • Wejście do lokalu łatwo dostępne, na parterze
 • Brak schodów i windy
 • Brak parkingu i wyznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online